Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

S A L G

fra

" K L A S S I K "

Bredgade 3

1260 Kbh. K.

 

www.klassik.dk

.

 

"Artcompaz"

H. C. Ørsteds Vej 22 A

1879 Frederiksberg C

 

www.artcompaz.dk

.

 

Vibe´s

unika

S I L K E T Ø R K L Æ D E R

forhandles

i

værkstedsbutikken

Svaneke

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

S A L G

af

keramik

 

 

v æ r k s t e d s b u t i k

B y k i l d e n 1

3 7 4 0 S v a n e k e

t l f . 6 0 3 3 1 3 3 0

 

m a i l : v b - 6 1 @ h o t m a i l . c o m

 

B u t i k k e n e r å b e n f r a m a j t i l s e p t e m b e r .

E l l e r s e f t e r a f t a l e .

 

.

 

 

B o r n h o l m ` s K u n s t m u s e u m

O t t o B r u u n s P l a d s 1 , R ø

3 7 6 0 G u d h j e m

 

.

 

 

 

D u e r v e l k o m m e n t i l a t k o n t a k te m i g

o m k r i n g p r i s e r o g a n d e t .

 

J e g s e n d e r g e r n e t i l P O S T - D K ` s p r i s e r .